Wetenschap, Natuurkunde, Relativiteits theorie, Vragen en Antwoorden

Inleiding

De beste manier voor iedereen om zo een rijk mogelijk leven te hebben, krijgen we, als we open staan voor zoveel verschillende meningen als mogelijk, door te luisteren, te lezen en te studeren. Als iedereen dat doet zullen we er allemaal voordeel van hebben.

Kennis vereist dat we de begrippen, die wij gebruiken zo duidelijk als mogelijk definieren. Begrijpen definieren we als volgt: Hoe meer feiten (details) we weten, vinden, leren, des te beter begrijpen we.
In dit document vindt U geen antwoord op de vraag waarom de werkelijkheid is zoals zij is. Bijvoorbeeld waarom de aarde om zijn as draait. Daarentegen kunnen wij wel de beweging van de aarde bestuderen en zien of de rotatie snelheid toeneemt of afneemt. Om dit te zien hebben wij een klok nodig (gyroscope). Echter nu moeten we opletten: de klok moet accuraat zijn i.e. stabiel. Dit is een van de vragen waar de natuurkunde zich mee bezighoud

Om meer en beter te begrijpen wat zich in het Universum afspeelt, proberen we om de beweging van de planeten nauwkeuriger te beschrijven. De wetten van Newton en de speciale en algemene relativiteits theorie van Albert Einstein geven een antwoord op die vraag. Wederom, deze wetten geven geen antwoord op de vraag waarom. Geen van beiden geeft een antwoord zoals: De werkelijkheid wordt veroorzaakt door de wetten van de natuurkunde. Zulke antwoorden kunnen zelfs hoogst misleidend zijn: Je vervangt een (vaag) begrip door een ander (vaag) begrip.
De strategie in dit document om de werkelijkheid te beschrijven, is, om zoveel mogelijk de eenvoudigste begrippen te gebruiken. De speciale relativiteitstheorie is niet eenvoudig. Als onderdeel van deze theorie beschrijft het de begrippen: massa, lengte en tijd. Een gebruikte parameter is snelheid, die op zijn beurt weer afhangt van lengte en tijd. Dit maakt het doorgronden van die theorie zo moeilijk.
Uw auteur prefereert wetten volledig gebasseerd op waarnemingen, wat de consequenties ook mogen zijn.

Dit document bevat ook een wedstrijd
Alle pagina's zijn in geschreven tekst.


Terug naar het allereerste begin Index van dit document.