Het Begrijpen

Een van de belangrijkste uitdagingen voor iedereen is om dingen te begrijpen en te weten.

Begrijpen betekend dat wij de werkelijkheid, onze wereld kunnen beschrijven. Hoe beter we de werkelijkheid kunnen beschrijven, des te meer gedetaileerd, hoe meer we begrijpen.
De meer details wij begrijpen des te beter kunnen we de toekomst bepalen, sturen en voorspellen. Het begrijpen begint bij het verdelen van de werkelijkheid in delen, deze delen weer verder te verdelen in kleinere delen, ieder van deze delen te beschrijven, wat de functie is en wat de relatie is tussen ieder van die delen. Als we dat doen ontdekken we dat er tussen de verschillende delen overeenkomsten zijn en dat bepaalde functies het zelfde zijn. Sommige van die identieke functies kunnen we heel nauwkeurig beschrijven met behulp van wiskundige begrippen en functies. We noemen dit wetten.

Het begrijpen begint met het doen van waarnemingen. Waarnemingen doen wij hoofdzakelijk met onze ogen, maar daarnaast ook met wat we voelen en ruiken. Waarnemingen zijn beschrijvingen van de werkelijkheid.
Zulke menselijke beschrijvingen zijn in het begin meestal erg onnauwkeurig. In een later stadium moeten wij proberen op een meer wetenschappelijke manier om deze waarnemingen (metingen) zou nauwkeurig mogelijk te doen en te beschrijven

Begrijpen doen wij op twee niveaux.

De beste manier om het begrijpen te leren en dat we begrijpen medetedelen aan iedereen is door gebruik te maken van mondelinge of geschreven tekst.
Om effectief te communiceren moet tekst duidelijk zijn.

De lezer mag zich of haar zelf de vraag stellen of wij ooit alles zullen begrijpen.
Het is de mening van de auteur dat het antwoord nee is. Gedeeltelijk komt dit vanwege onze menselijke beperkingen en gedeeltelijk om dat wat wij proberen tebegrijpen voortdurend aan verandering onderhevig is. Aan de andere kant, gebaseerd op nieuwe ontdekingen en vooruitgang in het algemeen, begrijpen wij langzaam steeds meer.


Laaste keer gewijzigd: 2 September 1997

Terug naar het begin Index