Algemene Relativiteitstheorie Simulatie Wedstrijd

Beschrijving van de Wedstrijd

Het doel van de wedstrijd is om de Algemene Relativiteitstheorie te bewijzen
De wedstrijd bestaat uit de volgende taken:
 1. Schrijf een universeel programma (iedere programmeertaal is goed) die de bewegingen van n objecten simuleert over een zekere tijdsduur.
 2. De gebruikte simulatie methode (algoritme), moet gebaseerd zijn op de wetten van de Algemene Relativiteitstheorie.
 3. Het programma moet in staat zijn de volgende voorbeelden te simuleren en te demonstreren:
  1. Voorwaartse beweging (perihelion verschuiving) van de planeet Mercurius (43 arc sec hoek) rondom de zon.
  2. De afbuiging van het licht rondom de zon (1.75 sec).
  3. De beweging van een binair sterrensysteem. De sterren moeten in een spiraal naar elkaar bewegen.
  4. Een klok in a ruimteschip rondom de aarde.
  5. Tweelingen paradox. d.w.z. men moet tenminste van twee klokken gebruikmaken.
  6. Het gedrag van zwarte gaten.
 4. De resultaten van de simulatie moeten overeenstemmen met de werkelijke waarnemingen.
Voor de wetten van de Algemene Relativiteitstheorie zie het volgende: General Relativity met John Baez
Voor de meeste uitgebreide lijst van links over de Algemene Relativiteitstheorie kijk: Relativiteit op het "World Wide Web" door Chris Hillman, onderhouden door John Baez
Voor een technische uiteenzetting over de problemen met nummerieke simulaties betreffende de Algemene Relativiteitstheorie kijk op: Numerical Relativity
Als je meer wilt weten over de techniek van simulaties van sterrenstelsel dan heb je de informele nieuwsbrief, The Orrery, die veel over dit onderwerp schrijft. Voor een abonnement: E-mail Greg Neill
Voor een mooie homepage met veel informatie over simulaties, probeer het volgende: Een Schaal Model van het Zonnen Stelsel , E-mail Bob Jenkins


Programma Evaluatie

De winnaar is het programma dat, van de 6 voorbeelden of minder, het dichtst met de waarnemingen overeenstemt.
De exacte waarde van deze waarnemingen staat nog steeds ter discussie. Informatie hierover van U, de lezers, wordt hoogst gewaardeerd.


Wat moet je doen om deel te nemen aan deze Wedstrijd ?

Het enige wat je moet doen om deel te nemen is een e-mail zenden aan nicvroom@pandora.be met de volgende informatie: Alle rechten blijven bij de auteur van de inzending.

Extra Wedstrijd

Het belangrijkste doel van de wedstrijd is om een algemeen programma te schrijven dat gebruik maakt van de Algemene Relativiteitstheorie. Echter als iemand gelooft dat hij of zij een programma kan schrijven dat dezelfde waarnemingen nauwkeuriger kan simuleren door gebruik te maken van een andere wet, dan is dit ook mogelijk. De volgende alternatieve wetten zijn mogelijk:
 1. De wetten van Newton.
 2. Speciale Relativiteitstheorie.
 3. Post-Relativistic Gravity of PG
 4. * Autodynamics of AD
 5. De Harmonics Theorie
 6. Chaos Theorie
 7. Model Mechanics
 8. * Fractal Physics
 9. * Divergent Matter Model (Parallele Werelden)
 10. Project Omicron
 11. Jack Martinelli,s Theory - A Deeply Unified Field Theory Jack Martinelli, The Subspace project
 12. John Doan's Theory - A Challenge to Einstein's Theory
 13. Radiant Pressure Model of Remote Forces
 14. Distance-time theorie (D=cT)
 15. The Absolute Reference Frame (Eather Theory and At Theory). Voor een kopie van het programma dat de "At Theory" demonstreerd kies: obarr.bas E-mail: Gerald L. O'Barr
 16. Overige. A.u.b. specificeren wet of theorie en URL met details.
Inzendingen voor de extra wedstrijd moeten een keuze maken uit hierboven vermelde lijst.

Voor een volledige lijst van mogelijke kandidaten voor deze extra wedstrijd kijk eens bij: New and Alternative Theories of Physics & Skepticism and Pseudoscience


Einddatum van de Wedstrijd

Start datum van de wedstrijd: 9 August 1996
Er is geen einddatum aan deze wedstrijd. Deelnemers kunnen hun oplossing zovaak opnieuw inzenden als ze willen.
Er zal een lijst van inzendingen worden bijgehouden.
De plaats in deze lijst is een maatstaf voor de waarde van de inzending. De beste oplossing is aan de top.


Prijzen

Er zijn geen formele prijzen te winnen in deze wedstrijd.
Als je dat niet leuk vind dan is de volgende wedstrijd misschien meer geschikt voor jou: Relativity ?? $50.000 (US) Awards for Mathematical Proof. Echter de lezers van de niewsgroep news:sci.physics.relativity hebben hun twijfel of deze prijs ooit uitgeloofd zal worden.

Voorbeelden van inzendingen

Een voorbeeld van een mogelijke oplossing van deze wedstrijd is het programma GRAVITY.EXE (51 kB) door Jens Joergen Nielsen
Voor een korte beschrijving van het programma zie het volgende: 3D Simulation van de Zwaartekracht
Dit is een mooi algemeen programma gebaseerd op de wetten van Newton. Dit programma is helaas buiten mededinging want het bevat geen vergelijking met werkelijke waarnemingen.

Een programma dat relativistische banen rondom roterende en niet-roterende zwarte gaten beschrijft met verschillende massa's geschreven in FORTRAN door Steve Bell is te zien op: General Relativity Papers Er is geen vergelijking met werkelijke waarnemingen. Zie Feedback datum 20/11/97 voor meer detail.


Resultaten van de Wedstrijd

Geen inzendingen ontvangen voor de Algemene Relativiteitstheorie Simulatie Wedstrijd.

Een inzending ontvangen voor de Extra Wedstrijd.

 1. Inzending van R.L. Collins. Voor gebruikte methode zie Feedback met datum 3/9/97.
  Inzending is binnen het kader van de wedstrijd, lost echter alleen voorbeeld 2 op.
  Het MathCad programma gebruikt om de afbuiging te berekenen is beschikbaar op verzoek bij de auteur.

een inzending in de categorie Speciale Relativiteit is het uitstekende programma Relaty door Guido Wuyts. Het programma demonstreert de tweelingen paradox. Er is geen vergelijking gedaan met werkelijke waarnemingen. Zie Feedback met datum 21/11/97 voor meer details.


Sterrenkundige programma's

Als je geinteresseerd bent in sterrenkundige programma's dan doe je er goed aan de home page van E-mail: Eric Bergman-Terrell een bezoekje te brengen. Zijn web site is: http://www.PersonalMicroCosms.com/
Je kunt ook "Astronomy Lab" van die web site laden in je PC. "Astronomy Lab" is een sterrenkundig programma dat voorspelt, tekent, en simuleert.

Antwoorden en kommentaar


Origineel: 23 December 1999

Laatste maal gewijzigt: 14 November 2001

Terug naar het begin Contents of This Document