Dwing banken tot grotere buffer

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel "Dwing banken tot grotere buffer"in de NRC van 2 december 2013
Voor meer recensies in NRC kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis
Het artikel in NRC heeft de ondertitel:
De zwakke kapitalisatie van banken is een onverantwoord risico voor de economie en een rem op kredietverstrekking aan het midden en kleinbedrijf, schrijven Arnoud Boot en Sweder van Wijnbergen
Waarom hebben beide hoogleraren niet jaren eerder aan de bel getrokken toen de kapitalisatie wel het niveau had dat de hoogleraren nu wensen?
Zie ook het artikel: Banken in Nederland en Duitsland zwakst
Her artikel begint als volgt:
Wie de hoorzitting in de Tweede Kamer met de bankiers gevolgd heeft, moet concluderen dat de bankiers hopen dat hopen dat de politici hun verlossen van die akelige wetenschappers.
Over wat voor wetenschappers hebben ze het hier? Toch niet over economen die het onderling soms niet met elkaar eens zijn en of het zelf ook niet weten?
Bankiers waren eensgezind tegen een verhoging van kapitaaleisen. Voor leken: in bankenjargon is kapitaal wat voor elk normaal bedrijf eigen vermogen is - de buffer om verliezen te kunnen opvangen.
Iedereen zou dit moeten weten. Banken zijn gewoon een bedrijf.
De aanwezige hoogleraren beweerden het tegendeel: herstel van de economie kan niet zonder een majeure versterking van het eigen vermogen van banken. En banken moet je daartoe dwingen, uit zichzelf doen ze het niet.
Wat heeft eigenlijk het herstel van de economie te maken het eigen vermogen van banken? Waar het eigenlijk omgaat is: Wat is een gezond bankbedrijf.
Wat je hier ziet is dat economen het niet met elkaar eens zijn. Aan de ene kant heb je bankiers en aan de andere kant heb je hoogleraren.
Deze hele problematiek vereist een grondige analyse waarbij je moet beginnen dat er aan beide kanten fouten zijn gemaakt. Als je dat niet doet dan je nooit tot een goede oplossing komen omdat je in zekere zin terug wilt gaan naar een situatie die er vroeger bestond. Daarnaast moet je er ook de politiek bij betrekken die ook fouten heeft gemaakt.
Is de politiek in staat een eigen oordeel te vellen?
Dit geeft aan dat er duidelijk drie partijen zijn: De wetenschap, De banken en De overheid.
Lastig, want het wegen van de argumenten vereist een fundamenteel begrip van het functioneren van banken.
Je zou verwachten dat er in de politiek veel economen zitten omdat een groot deel waar de overheid zich mee bezighoud heeft betrekking op geld. De hooglaren moeten in feite de politici opleiden tot vakmensen in dit soort zaken.
Daarnaast denk ik niet dat het probleem ligt bij het functioneren maar bij de doelstellingen van een bank.
Door die nadruk wordt het gebrek aan eigen vermogen verdoezeld door uit mkb leningen te stappen (hiertegen moet eigen vermogen worden aangehouden) en te vluchten in bijvoorbeeld overheidspapier (eigen vermogen vrij)
Dat overheidspapier eigen vermogen vrij is, is natuurlijk zeer merkwaardig. Want het bevat natuurlijk wel een risico. De wetenschap (de economen) moet zo iets aankaarten bij de EU. Het is natuurlijk zo wie zo merkwaardig dat bijvoorbeeld Nederlandse Banken handelen in buitenlandse overheidspapieren terwijl Nederland zelf een staatsschuld heeft.
Financiën rekent zich rijk met jaarlijks dividend dat het van haar staatsbank ABN Amro ontvangt.
Dat ze dividend ontvangt is natuurlijk niets mis mee. Dat deed de bank vroeger ook. Het gaat om de hoogte van het bedrag.
Als de bank naar de beurs gaat dan moeten ze dat daarna ook doen. De hoogleraren moeten dit ook in hun beschouwing opnemen.
Maar dit dividend is een uithollling van het eigen vermogen van de bank.
Bombastische taal zou je eigenlijk niet mogen gebruiken.
Lees verder:
De spagaat van het ministerie is nog erger: het wil bij de aanstaande beursgang van ABN Amro een zo hoog mogelijke opbrengst
Maar het streven naar een hoge opbrengst staat haaks op de belangen van de Nederlandse samenleving.
Het directe belang van de Nederlandse samenleving is dat als de bank wordt verkocht dat ze op deze transactie geen verlies willen lopen en als ze dat wel doen dan willen ze een goede verklaring hoe het komt en wie er dan uiteindelijk wel profijt aan deze gehele keten van kopen en terugkopen heeft zonder dat er een schuldige wordt aangewezen.
Het maatschappelijk belang is dat ABN Amro gedwongen wordt - net zoals bij andere banken moet gebeuren - haar eigen vermogen fundamenteel te versterken.
Waar het omdraait is om vast te stellen wie er in Nederland de mate van reserves tov het deposito bedrag bepaald en kijkt of de banken dat naleven. In feite is dat een taak van de DNB.


Geschreven: 3 December 2013

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document