Verzoek om commentaar en opmerkingen

De auteur zou graag uw mening willen weten.
Antwoord op de vragen of commentaar over iedere vraag wordt hoog gewaardeerd.
Je kunt, bijvoorbeeld, je mening over een vraag laten blijken.
Of de vraag duidelijk is en of dat je al dan niet een antwoord hebt.

Naar aanleiding van ieder ontvangen antwoord, zal de feedback paragraaf van de vraag aangepast worden
Ontvangen antwoorden zijn alleen te herkennen aan de datum.

De auteur wil in het bijzonder graag Uw mening willen horen over de programmaas.
Zijn ze duidelijk. Is meer technische informatie vereist?
Zijn alle hyper links correct ?

Specifiek wil de auteur graag ervaring uitwisselen met lezers die practische ervaring hebben met de volgende experimenten:

De auteur is tevreden met alle opmerkingen en commentaar tot op heden ontvangen.

Om commentaar te geven kun je gebruik maken van dit feedback formulier

E-mail:nicvroom@pandora.be.
Terug naar het begin index