Determinisme en Deterministisch

Vraag 1

Wat betekend deterministisch (Determinisme)?

Vraag 2

Is onze wereld deterministisch?

Vraag 3

Word onze wereld geheel bestuurd door de wetten van de Natuurkunde?

Vraag 4

Voegt het begrip "deterministisch" iets aan onze kennis toe?

Vraag 5

Is er enige relatie tussen het begrip "deterministic" en vrije wil ?

Vraag 6

Wat is de oplossing van het conflict tussen "deterministic" en "vrije wil" ?


Beschrijving

Volgens de Webster betekend determinisme:
De theorie dat alle gebeurtenissen in de natuur zijn (a) bepaald door voorafgaande vorige oorzaken en (b) verlopen volgens de natuurlijke wetten.

Achtergrond

Met het begrip determinisme ben ik al bezig, toen ik ongeveer 10 jaar oud was. Als de wereld deterministic is, in de zin dat onze gehele wereld bestuurd word door de wetten van de natuurkunde, dan volgt daaruit dat wij geen vrije wil hebben. Volgens mij zijn, zelfs reeds toen ik nog jong was, beide zaken niet waar.
Reeds gedurende mijn jeugd, besefte ik, dat problemen zeer afhangen van hoe we begrippen definieren.

Antwoord vraag 1

Zie Beschrijving hierboven

Antwoord vraag 2

Beschouw de volgende vraag: Is onze wereld mooi?
Het zelfde probleem bestaat ook met de vraag die ter discussie staat.

Antwoord vraag 3

Nee.
Onze wereld, het universum ontplooit zich vanzelf.
Wetten zijn slechts beschrijvingen van de manier waarop het universum zich gedraagt. Wetten, in geen enkele manier, beinvloeden wat er in deze wereld gebeurd. Dat betekend niet dat alles op iedere manier kan gebeuren. Er zijn beperkingen.

Antwoord vraag 4

Nee.

Atwoord vraag 5

Het probleem is dat veel mensen zeggen: Ja. Hun argument is dat onze werled deterministic is, wat betekend dat alles wordt gecontroleerd door fysiche wetten. Het gevolg is dat wij geen "Vrije wil" hebbn.
Er zijn echter twee problemen met dit standpunt: Welke zijn deze wetten en wat is de definitie van "Vrije wil".
  1. De natuurkundige wet die men meestal noemt zijn de wetten van Newton. Het probleem met de wetten van Newton is hoe kun je alles daarmee beschrijven. Volgens mij is dat onmogelijk.
  2. Het probleem met "Vrije wil" is dat de meeste mensen het begrip "vrije wil" niet definieren. Zij zeggen direct dat "Vrije wil" een illusie is, omdat de gehele wereld deterministisch is. Voor meer informatie over dit onderwerp ga naar: Vrije wil

Antwoord vraag 6

De beste oplossing om het conflict tussen deterministisch en "vrije wil" op te lossen is om het woord deterministisch niet langer te gebruiken. Het woord deterministisch moet men alleen nog gebruiken van uit historisch oogpunt. Onze wereld is niet deterministisch. We kunnen onze wereld, het total universum niet door een stelsel van wetten beschrijven, nog door het begrip aktie is reactie. Het laatste is veel te vaag.
Als je het woord deterministisch verwijderd dan meteen wordt het woord "Vrije wil" (Dat betekend dat wij zelf, zelfstandig iets kunnen selekteren met onze hersenen) veel gemakkelijker te accepteren.
Als je "Vrije wil" aanvaard dat is met ook het probleem verantwoordelijkheid opgelost. Ja, wij zijn verantwoordelijk voor onze daden..
Als je het woord deterministisch niet gebruikt dan heb je ook het woord "compatabilteit" niet nodig. Voor meer detail ga naar: compatabiliteit

Nabeschouwing deel 1

Het grootste probleem met determinisme is, dat de volgers denken dat wereld onder controle staat van de wetten der natuurkunde, zonder dat zij nauwkeurig aangeven wat deze natuurkundige wetten zijn, noch wat onder controle staat betekend. In zekere zin vervaag je het een vage begrip door een ander vaag begrip.
De volgende, verontrustende, stap is dan dat we dit begrip gebruiken zonder dat we er met zijn allen over eens zijn wat we er precies mee bedoelen.

Nabeschouwing deel 2


Vragen en Kommentaar

Niets


Gemaakt: 10 April 2000

Terug naar het begin Index