Commentaar over het artikel in NRC: EU verhoogt doel duurzame energie met biomassa en atoomstroom

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 4 April 2023, door S de J
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/30/eu-verhoogt-doel-duurzame-energie-met-biomassa-en-atoomstroom-a4160901 In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Inleiding

De Europese Unie is het donderdag eens geworden over nieuwe doelen voor duurzame energie. In 2030 moet 42,5 procent van de gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen komen. In 2021 was dit aandeel zo’n 22 procent.
Okay.
Aan het akkoord gingen moeizame onderhandelingen vooraf, niet alleen omdat het doel ter discussie stond, maar vooral omdat ook de energievormen die als duurzaam gelden worden vastgelegd. Twee soorten zijn traditioneel omstreden: biomassa en kernenergie.. Beide mogen nu onder voorwaarden meetellen – waardoor het akkoord direct op felle kritiek van klimaatorganisaties kan rekenen.

1. Paard van Troje

2. Nederland hekkensluiter

Voor Nederland is de opgave gigantisch: volgens de jongste cijfers, uit 2021. is Nederland binnen Europa met een aandeel van slechts 12,3 procent energie uit hernieuwbare bronnen hekkensluiter. Zweden en Finland zitten al boven het doel, met respectievelijk 62,6 en 43,3 procent in 2021.
Dat is voor Nederland een zorgbarende situatie.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/70/hernieuwbare-energie


Reflectie 1


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Terug naar mijn home page Index
Terug naar NRC commentaar NRC Index