Commentaar over het artikel in NRC: Laat het financiële monster zich nog temmen ?

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 11 November 2011, door Maarten Schinkel
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/18/laat-het-financiele-monster-zich-nog-temmen-12074880-a1174677 In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Liberalisering was jarenlang dé mantra van westerse politici. Maar ze heeft een monster gebaard: een buitensporig machtige financiële markt. Die zorgt niet voor meer, maar juist minder stabiliteit. Valt zij langs democratische weg nog te temmen?

Inleiding

De Italiaanse premier trad afgelopen weekeinde officieel af, nadat de Italiaanse rentevoet door de markten tot een onhoudbaar hoog niveau was opgedreven.
Niet door de markten maar door speculanten
Het was altijd 'de markt' die de rentes op overheidsschuld zodanig opdreef dat er geen andere keus meer was dan om te saneren en politiek schoon schip te maken.
Zelfde commentaar.
Daarmee toont de markt zich ogenschijnlijk effectiever dan de democratie. Die kon de binnenlandse problemen niet aan en zorgt ook nu nog voor het tergend trage tempo bij de oplossing van de eurocrisis.
Okay
In de jongste geschiedenis liet de markt voor het eerst haar tanden zien bij de Europese valutacrisis van 1992 en 1993. Meester-belegger George Soros verdiende miljarden door het Britse pond uit het falende Europese wisselkoersarrangement te speculeren.
Juist: speculant
Wat is er sinds de jaren tachtig veranderd? De oorzaak van de kredietcrisis en de eurocrisis ligt voor een belangrijk deel in het feit dat er te veel schulden zijn gemaakt. Door mensen, door bedrijven en door overheden.
Waar het uiteindelijk om gaat al die mensen, om te kunnen produceren, om hun investeringen te doen, hebben geld moeten lenen.
Maar tegenover al deze debiteuren staan ook crediteuren. Iets of iemand heeft al dat krediet per slot van rekening mogelijk gemaakt.
Deze personen of instellingen hebben in feite geld te veel en willen er uiteindelijk nog meer van maken.


Reflectie 1


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Terug naar mijn home page Index
Terug naar NRC commentaar NRC Index