Commentaar over het artikel in NRC: klimaat is religie geworden

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 16 April 2023, door Louise O. Fresco
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/16/klimaat-is-religie-geworden-a4162215 In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Inleiding

In sommige kringen is ‘klimaat’ een religie geworden – compleet met zonde enz
Het klimaat probleem, de opwarming van de aarde enz, heeft niks met religie, of wat je daar onder verstaat, te maken.
Het zou de Tweede Kamer sieren als ze bij de komende presentatie van de transitieplannen van minister Jetten (Klimaat en Energie, D66) nuchter kan debatteren over welke problemen op welke wijze kunnen worden opgelost, rekening houdend met de kosten en baten, voor economie en burgers.
Het zou minister Jetten sieren als hij zo snel mogelijk het raport waarin zijn transitieplannen staan zou openbaren.
In dat raport zou moeten staan over welke onderwerpen het gaat, wat de huidige situatie is en wat die zou moeten zijn, m.a.w. wat er verkeerd gaat. Daarnaast zou hij de plannen moeten verduidelijken om die situatie te veranderen, te stoppen en omtekeren. Zou iets is vaak niet simpel, vooral omdat daar ook allerlei partijen mee verbonden kunnen die een andere mening kunnen hebben. Als je het daarbij om klimaat gaat dan moet je uitgaan van een wereld wijde aanpak.
Het eerste vraag die je zou moeten oplossen is wat zou iedereen moeten doen om de klimaatopwarming te verminderen.
Om de zaken in perspectief te plaatsen: de EU als geheel is verantwoordelijk voor minder dan 10 procent van de mondiale CO2-uitstoot. De EU importeert meer CO2-uitstoot in producten van elders dan zij zelf produceert. Het beperken van nationale CO2-uitstoot moet dus met de nodige bescheidenheid worden bezien.
Waarom staat daar niet: Het beperken van EU CO2-uitstoot enz?
Waar het omgaat is de vraag hoe belangrijk is de CO2 uitstoot voor de opwarming van de aarde. Als het antwoord: is heel belangrijk, dan moet de EU als zodanig plannen maken om in de gehele EU, de CO2-uitstoot te verminderen. Ten tweede om de arme landen direct te steunen om dat zelfde te doen.
De Nederlandse energie-efficiëntie is zeker toegenomen, maar het kost steeds meer inspanning om efficiënter te worden.
Iets meer uitleg is hier zinvol. Het lijkt 'logisch' dat de inspanningen groter worden en dat daar ook een prijskaartje aan hangt. Kijk bij: Reflectie 1 - kosten en baten


Reflectie 1 - Kosten en baten.

Als je de klimaat opwarming wilt stoppen, die als het ware het rampzalige, natuurlijke verloop heeft dat het steeds warmer wordt, dan moeten wij, met zijn allen, daar iets aan doen. Dat kost arbeid en die arbeid kun je niet voor iets anders gebruiken. Je kunt ook iets efficienter gaan doen, maar ook dat kost arbeid. Dat laatste is nadele van onze hele economie. We zullen met minder gelukkig moeten zijn.
Daar moet iedereen uiteindelijk geen moeite mee hebben, aangenomen dat de je opwarming wilt stoppen en dat wat je met zijn allen gaat doen, ook daadwerkelijk helpt


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Terug naar mijn home page Index
Terug naar NRC commentaar NRC Index