Commentaar over het artikel in NRC: Imf en Wereldbank lopen op eieren door politieke spanningen en klimaatdreiging

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 4 April 2023, door Mark Beunderman
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: 1. Fragmentatie als buzzword
 • 2. Globalisering staat onderdruk.
 • 3.
 • 4. -->

  Reflectie


 • Inleiding

  1. Fragmentatie als buzzword

  Na de monetaire chaos en de economische depressie van de jaren dertig, gevolgd door de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog, moest internationale economische samenwerking welvaart en stabiliteit brengen.
  Dat is een onmogelijke opgave voor iedereen Vooral voor de opdat moment rijke landen.
  Probleem één: schadelijk gedrag van China.
  Kristalina Georgieva, de IMF-chef uit Bulgarije, en David Malpass, de Amerikaanse baas van de Wereldbank, konden amper hun frustratie onderdrukken over het gedrag van de Chinezen bij de aanpak van schulden van arme landen.
  Schadelijk gedrag van het Oosten ten aanzien van het Westen. De vraag is of gedrag van China t.o.v. Afrika zoveel anders is als dat van Europa t.o.v. Afrika. Er zouden veelmeer goederen en geld naar die landen moeten stromen dan omgekeerd. Infeite zou Afrika veel meer onafhankelijk van ons moeten zijn.
  China verleende in het voorbije decennium veel krediet aan landen die de Chinezen de aanvoer van onder meer grondstoffen veilig helpen stellen. Nu zitten diezelfde landen vaak zwaar in de financiële problemen, mede door de schok van de pandemie.
  China moet ze geen krediet geven. China moet ze hulp geven. De financiele problemen komen hoofdzakelijk omdat die landen zelf niets produceren. Grondstoffen zijn vaak hun enige bron van bestaan en dan moet je er ook voor zorgen dat ze zelf meer eindprodukten maken.
  Maar de wereld is veranderd: ook medewerking van China – in veel gevallen nu de grootste schuldeiser – is nu nodig. En Beijing accepteert niet zomaar verliezen, het is puur gericht op terugbetaling van de eigen kredieten.
  Maar dat wisten we toch al veel langer?

  2. Globalisering staat onderdruk.

  „De globalisering heeft ons enorm veel welvaart gebracht, met name ook een open economie als Nederland”, zegt Paul Hilbers, Nederlands bewindvoerder bij het IMF, tegen NRC.
  Maar ook armoede. Om welvaart te krijgen moet je produceren en handel drijven door het ruilen van goederen. Het gaat hier over goederen nen niet zozeer geldstromen. Het centrale thema is dat Nederland steeds minder is gaan produceren en die productie heeft overgedragen naar arme landen.

  3. Russische agressie

  „Oekraïne is een land in oorlog, normaliter verlenen we dan geen steun”, zegt Hilbers.
  „Het beeld dreigde te ontstaan dat het IMF Oekraïne een voorkeursbehandeling gaf omdat het in Europa ligt.”
  Wat is oorlog? Syrie? Jemen? Mexico?

  4. Klimaatontwrichting

  „Oekraïne is een land in oorlog, normaliter verlenen we dan geen steun”, zegt Hilbers.
  „Het beeld dreigde te ontstaan dat het IMF Oekraïne een voorkeursbehandeling gaf omdat het in Europa ligt.”
  Wat is oorlog? Syrie? Jemen? Mexico?

  5. Weerbaarheidsfonds


  Reflectie 1


  Reflectie 2


  Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


  Opgesteld: 17 April 2023

  Terug naar mijn home page Index
  Terug naar NRC commentaar NRC Index