Commentaar over het artikel in NRC: AI vraagt om veel meer dan het indrukken van een pauzeknop.

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 14 April 2023, door Corien Prins en Haroon Sheikh
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/13/ai-vraagt-om-veel-meer-dan-het-indrukken-van-een-pauzeknop-a4162008 In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Inleiding

Vervolgens kwam Italië als eerste westers land met een verbod en ook de Amerikaanse president Biden verkondigde dat kunstmatige intelligentie een gevaar voor de samenleving kan zijn.
In principe kan iedereen alles over de samenleving zeggen wat het wil. Dit kan ook de text zijn in een krant, al of niet zonder vermelding van een naam. Als die text niet klopt en of tegen de wet is, dan is het in zekere zin de plicht van iedere burger om dit aan te kaarten, te zeggen wat er fout is en hoe het zou moeten zijn. Waarschuwen voor allerlei consequenties in het algemeen, hoort hier ook bij.
Dit zelfde geldt ook voor dit artikel, als er bij staat dat de auteur ChatGPT is.
Behalve de terechte zorgen die velen hebben leiden de stormachtige ontwikkelingen op het terrein van kunstmatige intelligentie ook tot tal van – veelal ongefundeerde – scenario’s over de toekomst die ons te wachten zou staan.
Met deze zin kun je allerlei kanten op. Hij zou ook door ChatGPT opgesteld kunnen zijn.
Op tv wordt gespeculeerd over 'zelfbewuste' AI en een recent rapport van Goldman Sachs geeft aan dat een kwart van alle banen zou kunnen verdwijnen.
Zelfbewuste AI bestaat niet. Zelfs Artificiele Intelligentie bestaat niet. AI in de betekenis van een computer programma dat Intelligenter is dan de makers van het computerprogramma. Het zijn in feite de makers van het programma die het programma steeds aan passen om het intelligenter te maken.


Reflectie 1


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Terug naar mijn home page Index
Terug naar NRC commentaar NRC Index