Commentaar over het artikel in NRC: Universiteiten worstelen met de Russisch-Oekraïense verhoudingen

Wat volgt is een discussie over het artikel in de NRC van 4 April 2023, door Eva Peek
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/04/universiteiten-worstelen-met-de-russisch-oekraiense-verhoudingen-a4161250 In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Oekraïners die met Russen samenwerken riskeren reputatieschade, en dat merken ze ook op de universiteiten in Nederland.
Maar hoe zit het in de omgekeerde richting?

Inleiding


Reflectie 1 - Universiteiten.

Universiteiten, in alles wat ze doen, onderwijs, onderzoek, hun netwerk, moeten proberen in alles neutraal te zijn. Neutraal wil zeggen, het uitgangs moet zijn de mens in het algemeen zijn, waarbij iedereen gelijk is. Ditzelfde geldt voor alle vormen van onderwijs. Ditzelfde zou het zelfde moeten zijn voor alle vormen van onderwijs in de gehele wereld.
Je zou je de vraag kunnen stellen, kan het onderwijs in Nederland een specifiek Nederlands karakter hebben. Ja dat kan. Er is niks op tegen dat al het onderwijs in Nederland, in het Nederlands wordt gegeven. In principe zou je ook een school kunnen hebben die alles in het Engels doet, maar dan moet je je wel bedenken dat alle examens in het Nederlands zouden moeten zijn, wil je een diploma hebben dat in Nederland erkend wordt. Voor zover als ik weet bestaan ook dit soort zelfde regels wil je in een bepaald land gaan werken.
De realiteit is dat in Nederland een groot aantal studenten van buitenlandse oorsprong studeren. Het uitgangs punt moet hier zijn dat die studenten zich moeten aanpassen en niet andersom. Daar is niks mis mee. Iedere student die in Nederland gaat studeren kiest daarvoor en als zodanig moet deze regel iets van zelfsprekends zijn. Het omgekeerde geldt ook.
Heeft dit iets met discriminatie te maken? Het antwoord is Nee. Bij discriminatie gaat het er uiteindelijk om dat je niet iedere mens als gelijk beschouwt maar dat men daar ook officiel, georganiseerd naar handelt.


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken NRC Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Terug naar mijn home page Index
Terug naar NRC commentaar NRC Index