Commentaar over het artikel in de Telegraaf: Dijsselbloem: goed als ongezonde banken door deze crisis omvallen

Wat volgt is een discussie over het artikel in de Telegraaf van 22 Maart 2023, door Martin Visser
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.telegraaf.nl/financieel/15371008/dijsselbloem-goed-als-ongezonde-banken-door-deze-crisis-omvallen In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Reflectie


Inleiding

De economie is nog steeds veel te afhankelijk van grote banken. Het zou daarom niet erg zijn als de onrust rond de bankensector leidt tot een vermindering van het aantal banken. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de eurogroep, in een gesprek met deze krant. „Nu komen de zwakheden bloot te liggen. Het is de vraag of het erg is dat ongezonde banken omvallen. Ik denk van niet.”
Het is de vraag of de gemiddelde burger die daar zijn spaargeld gestalt heeft, daar ook zo over denkt?
Mocht die al zijn geld terug krijgen, uit een garantie fonds, dan moeten we het met zijn allen betalen.
Daarnaast is het de vraag als een bank omvat of er een onafhankelijk onderzoek komt naar wat de oorzaak is, zodat het in de toekomst niet meer gebeurd.
En als laatste mocht er een bank omvallen dan worden zij die overblijven als maar groter...
In Europa wordt nog altijd 80% van de financiering van bedrijven door banken gedaan, in de VS is dat 25%. Dat maakt ons veel kwetsbaarder voor een bankencrisis.”
Hoe komen die banken aan dat geld? Het gaat in feite over onze spaarcenten.
Hoe komt men aan die 75% van dat geld in de VS?

1. Dominant

Een van de lessen van de kredietcrisis was dat Europese banken te groot waren, te dominant en een te grote impact hadden op de economie, zo concludeerde onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Waarom doet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een uitspraak over de Europese banken?
Mijn definitie van de economie is het produceren van goederen, het onderwijs, de gezondheids zorg en het verlenen van diensten.
Gaat het over dit document van 2016: https://www.wrr.nl/adviesprojecten/financialisering/documenten/rapporten/2016/10/12/samenleving-en-financiele-sector-in-evenwicht ? Ik denk van niet.
Met die lessen is weinig gedaan, is een van de observaties van Dijsselbloem.
Welke lessen? Daarom is het belangrijk om te weten over welk WRR raport het gaat.
„Hier in Eindhoven zijn heel veel start-ups en scale-ups. Maar er zijn te weinig risicodragende investeerders. Start-ups hebben risicodragend vermogen nodig, maar die gaan banken niet zomaar geven.”
Wat is het profiel van een risicodragende investeerder versus een risicodragende 'bankier'?
Mijn inschatting is dat de eerste zich persoonlijk meer met het project bezig zal houden. Daarnaast gaat het ook eerder over zijn eigen geld.

2. Slimmer en beter

Dijsselbloem was in de nasleep van de kredietcrisis nauw betrokken bij een nieuwe manier van het redden van banken.
Het is merkwaardig dat men wil praten over het redden van banken. Waar het omgaat is over het voorkomen dat banken omvallen. De voornaamste manier is dat banken moeten voldoen aan een aantal eisen.
„Hoe worden banken nu gered? The jury is out. Gaat dat weer met belastinggeld gebeuren of gaat het deze keer slimmer en beter?”
Het gaat hier om de doelstelling. Wat wil men? Wil men voorkomen dat banken failliet gaan?


Reflectie 1 - Wat is een bank.

De primaire taak van een bank is een dienstverlende organisatie, in zake alle vormen van geld verkeer. Hun doel is niet primair om winst te maken, maar moet wel kosten dekkend te zijn.
Een bank ontvangt geld en geeft geld uit. Je kunt het ook zo omschrijven: Een bank leent zelf en leent uit. Het verschil is het kapitaal van de bank.
Het grootste probleem is het uitlenen van geld, want dat geld wil de bank uiteindelijk terug krijgen. Als die gene aan wie hij het hebt uigeleent failliet gaat dan is de bank het kwijt. Als dat een grote klant is dan kan de bank zelf ook in de problemen komen. Als de eigen klanten, van wie de bank geld heeft geleent, dit merken dan willen zij hun geld terug. Dit geld heeft de bank nu niet, want dat heeft ze ook uitgeleent en dan is de kans groot de bank zelf ook failliet gaat.
Om dat te voorkomen is het belangrijk dat de bank zoveel mogelijk debiteuren heeft, dat zijn diegene die aan de bank geld terug moeten betalen, want als er dan iets mis gaat dan is de schade beperkt.
Daarnaast is het belangrijk dat de bank een goed idee heeft van de risico's zijn van de debiteuren, vooral als die 'allemaal' in de zelfde sector werken. Als het niet goed gaat in die sector, dan is er een reeele kans dat er vele failliet gaan.


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken Commentaar formulier


Opgesteld: 4 April 2023

Back to my home page Index