Kommentaar over het artikel in de Telegraaf: Chemicus kritisch op beoogde sleutelrol in nederlands klimaatbeleid. Waterstof geen wondermiddel

Wat volgt is een discussie over het artikel in de Telegraaf van 10 Mei 2023, door Kleis Jager
Om het artikel te lezen selecteer de volgende link: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1028196662/chemicus-kritisch-op-beoogde-sleutelrol-in-nederlands-klimaatbeleid-waterstof-geen-wondermiddel In de laatste paragraaf staat mijn eigen mening.

Inhoud

Reflectie


Inleiding

In Rotterdam zijn tot donderdag politici, ondernemers en experts uit de hele wereld drie dagen bijeen op een conferentie in Ahoy over waterstof.
Kijk hier:
Maarten van Andel, auteur van verschillende boeken over energie die eerder werkte in de hightech industrie, is er niet bij. Hij is erg kritisch over deze energiedrager, enz
Dat is erg jammer.
Voor meer informatie kijk hier: http://maarten-vanandel.com/
Als je naar deze website gaat (Home) dan staat er rechts: Recente Reacties en daaronder een link naar: "nepnieuws over duurzame energie"
De eerste zin van dit artikel luid als volg:
Overheid, media en energiesector maken zich evident schuldig aan nepnieuws over duurzame energie.
Als ik deze zin interpreteer dan schrijft de overheid, de media en de energiesector, allen, bewust onwaarheid. Ik kan mij dat niet voorstellen. Ze kunnen ieder op hun eigen manier het soms fout hebben, maar dat ze dat doel bewust doen lijkt mij onwaarschijnlijk.
Aan het einde staat deze tekst:
Kennelijk is het College van Rijksadviseurs zich bewust van dit nepnieuws, gezien hun conclusie dat leveringszekerheid van elektriciteit in 2030 niet meer te garanderen is. Dat lijkt mij in één van de rijkste landen ter wereld een absurd en onaanvaardbaar perspectief. Daar zit je dan met je afgedwongen elektrische auto, warmtepomp en geëlektrificeerde bedrijfsprocessen. Het tot nu toe achterhouden van dit perspectief beschouw ik eveneens als nepnieuws.
Ook hier tweemaal het woord nepnieuws. Dat is jammer.
„Met waterstof gaan we geheid erg veel energie verspillen en nog meer CO2 uitstoten”, zegt hij.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
„Met waterstof gaan we geheid erg veel energie verspillen en nog meer CO2 uitstoten”, zegt hij.
Het verbruik van electrische enegie is een wereld wijd probleem.

1. Noordzee

In de Noordzee moeten daarom tienduizenden windmolens komen. Maar omdat de wind net als de zon onbetrouwbaar is, is het nodig om deze stroom deels op te slaan. Dat kan in waterstofgas.
In plaats van batterrijen?
Waterstofgas komt vrijwel niet voor in de natuur en moet dus worden gemaakt. Dat kan met elektrolyse, waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Het voordeel van waterstof is dat een gascentrale het kan verbranden, zonder dat daarbij broeikasgas vrijkomt.
Ok. Dit zijn de feiten.

2. Probleem

Dat verlies is een enorm probleem, benadrukt Van Andel. „Want bij de productie van groene waterstof onttrek je schaarse groene stroom aan het publieke stroomnet. Als dat gebeurt, is er minder beschikbaar voor direct gebruik, voor de auto of de warmtepompen in onze huizen bijvoorbeeld.”
Dat klinkt allemaal erg logisch.
„Omdat we niet op afroep kunnen vragen om meer zon- en windstroom, zijn alleen gascentrales (en misschien ook kerncentrales) in staat om de extra elektriciteit te leveren die nodig is om waterstofgas te maken.”
Wil dat zeggen dat we ook nooit zonder waterstofgas kunnen leven?
Het probleem is pas opgelost als sprake is van een groot, structureel overschot van groene stroom, concludeert Van Andel. „Maar dat gaat nog vele decennia duren.”
De zelfde vraag: Wil dat zeggen dat we ook nooit zonder waterstofgas kunnen leven?
Van Andel noemt het vreemd dat klimaatplannen vaak niet goed worden doorgerekend.
Ik ben bang dat dit gebeurd met vele plannen. Men kijkt niet naar alle consequenties en als men dat wel doet (of een beetje) dan is men een doem denker. Het moet toch uiteindelijk niemand verbazen, dat de consequenties om in Groningen aardgas uit de grond halen, aardbevingen kunnen zijn? Dat heb je bij kolenmijnen, in Limburg, toch ook? De belangrijkste manier om dat tegen te gaan is de lege gangen op te vullen met steenkool afval. Dat leerde ik al in de eerste klas van de lagere school.
Terwijl het de moeite waard is om te weten wat het betekent dat Nederland met zeven andere landen 30.000 windmolens – met een ’tiphoogte’ van 300 meter – in de Noordzee wil bouwen.
Let wel dit is een wereldwijd probleem.

3. Elektrische auto

Een ander voorbeeld van ondoordacht beleid is volgens Van Andel de elektrische auto, waarin Jetten en de Europese klimaatpaus Frans Timmermans iedereen willen hebben.
Hier moet je niet alleen Frans Timmermans over aanspreken. Hij doet in zekere zin zijn werk. Hier moet je alle mensen die uiteindelijk de Europese Voorstellen goedkeuren over aanspreken. Die mensen denken niet goed na, of ze hebben geen (politiek) onafhankelijke adviseurs.
„Niemand die erbij stilstaat dat je daarvoor lithium en kobalt uit Chili en Congo nodig hebt. Dat gaat gepaard met veel milieuschade en de inzet van kindslaven.”
Dit probleem werd ook door de Club van Rome bestudeerd: De hoeveelheid lithium en kobalt is niet oneindig.
Wat werkt dan wel om zo snel mogelijk broeikasgassen te verminderen? „Energie besparen”, zegt Van Andel beslist. „Wij zullen veel minder energie moeten verbruiken, niet meer. Bijvoorbeeld door niet elektrisch, maar heel anders auto te rijden.
De mens moet veel meer zelf redzaam worden, maar ik ben bang dat dat steeds moeilijker wordt.
enz, breng je het brandstofverbruik terug met de helft, een eerste stap. Maar dit zal zonder radicale mentaliteitsverandering niet mogelijk zijn.”


Reflectie 1 - De elektrische auto.

Het algemeen probleem van alle elektrische onderdelen is, een elektrische lamp of een chip, dat als een onderdeeltje van een onderdeel kapot is, (i.e. de plaat waarop de chip zit), je het hele onderdeel moet vervangen.
Een ander probleem is dat de hardware en de software (het onderscheid tussen beide is vaak moeilijk te bepalen) vaak niet voldoende getest worden. Dit wordt als er daarnaast nog gebruik wordt gemaakt van AI nog veel moeilijker.


Reflectie 2


Als U commentaar wilt geven, kunt U het volgende formulier gebruiken Kommentaar formulier


Opgesteld: 10 Mei 2023

Terug naar mijn huis pagina Index
Terug naar De Telegraaf kommentaar De Telegraaf Index